ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ

Μεσιτικό γραφείο

Το Μεσιτικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Αγορές-πωλήσεις παραθαλάσσιων οικοπέδων
  • Αγορές-πωλήσεις μονοκατοικιών
  • Αγορές-πωλήσεις διαμερισμάτων
  • Αγορές-πωλήσεις αγροτεμαχίων
  • Αντιπαροχές
  • Εκτιμήσεις