Αθανασία Βακωνάκη Χάιδου - Χάρης Χάιδος και Συνεργάτες

Δικηγορικό γραφείο

Το δικηγορικό μας γραφείο στην Κοζάνη, αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού, ποινικού και οικογενειακού δικαίου καθώς και δικαίου αλλοδαπών. Ειδικευόμαστε σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Εδώ και χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική προστασία στους περισσότερους κλάδους του δικαίου. Το γραφείο μας έχει πολύχρονη συνεργασία με συμβολαιογράφους, οικονομολόγους, λογιστές και μηχανικούς για την καλύτερη επίλυση των υποθέσεων σας.

 

Άρθρα

Συνοπτικο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο για Σταθμούς Ανεφοδιασμού Υδρογόνου (HRS) | 21-10-2019


Μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο την τεχνολογία υδρογόνου είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σύνολο του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με την εν λόγω τεχνολογία. Η αρχή θα γίνει με την συνοπτική παρουσίαση της νομοθεσίας που αφορά τους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Υδρογόνου για Οδικές Μεταφορές (Hydrogen Refuelling Stations).


 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με ερέθισμα την συμμετοχή των συνεργατών του Δικηγορικού μας γραφείου σε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με νέα σχέδια Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καταθέτουμε τις παρακάτω συνοπτικές σκέψεις επί αυτών.

Μια νέα «ποινική εποχή» ξεκινάει για την χώρα, με την ψήφιση των νέων Κωδίκων Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας.  Η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης την Κυριακή, πρακτικά σημαίνει πως τα μέλη των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών θα μελετήσουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της διαβούλευσης, τις δημόσιες παρατηρήσεις και τις προτάσεις φορέων, δικαστικών ενώσεων, δικηγορικών συλλόγων πανεπιστημίων κ.α. και θα ενσωματώσουν τις αλλαγές.

Το σύνολο του νομικού κόσμου έχει τονίσει επανειλημμένως την ανάγκη επανεξέτασης και εκσυγχρονισμού του ποινικού μας συστήματος, δεδομένου ότι η θέση σε ισχύ τω βασικών ποινικών νομοθετημάτων ανάγεται σε χρόνο που οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας μας ήταν τελείως διαφορετικές. Άρα, ο σχηματισμός ενός πλαισίου κανόνων που να στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του  μηχανισμού απονομής της ποινικής δικαιοσύνης ήταν επιτακτικός.

Οι νέοι Κώδικες είναι αποτέλεσμα δεκαετούς συστηματικής εργασίας πολυμελών και αντιπροσωπευτικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών οι οποίες αποτελούνται από πανεπιστημιακούς, δικαστές και δικηγόρους.

Γενικές Παρατηρήσεις

Δια της μελέτης των δύο Κωδίκων φαίνεται η μεταβολή της φιλοσοφικής προσέγγισης της ποινικής Δικαιοσύνης της χώρας μας. Στόχος η Ελλάδα να συμβαδίσει με τις σύγχρονες τάσεις και να ανταποκριθεί στις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τον εξορθολογισμό της απονομής Δικαιοσύνης από μεριάς χρόνου και κόστους και η αντιμετώπιση του τεράστιου αριθμού κρατουμένων.

Σε μία προσπάθεια σύντομης παρουσίασης των βασικών αλλαγών παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Από την μία μεριά, με το νέο σχέδιο του Ποινικού Κώδικα φαίνεται ότι, πρώτον, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ποινικών κυρώσεων και η αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, όπως ηλεκτρονικό έγκλημα, διασυνοριακό έγκλημα, ασύμμετρη βία κτλ.. Δεύτερον, σε περιπτώσεις που υπηρεσιακά ή περιουσιακά κακουργήματα στρέφονται κατά του Ελληνικού Δημοσίου προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις και σε συνδυασμό με την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής σε είκοσι (20) από δεκαπέντε (15) έτη, εξασφαλίζεται η προστασία της περιουσίας του Δημοσίου και επομένως είναι περιττός ο απαρχαιωμένος νόμος περί καταχραστών του Δημοσίου Ν1608/50, ο οποίος καταργείται. Ακόμη υπάρχουν προβλέψεις για δημεύσεις και διαδικασίες αποκατάστασης της οικονομικής ζημίας. Τρίτον, τα πταίσματα καταργούνται και οι σχετικές παραβάσεις παραπέμπονται στη διοικητική νομοθεσία. Τέταρτον, η κοινωφελής εργασία προβιβάζεται σε κύρια ποινή. Πέμπτο, νέα διάταξη προβλέπει το αδίκημα της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις. Έκτο, ελαττώνεται το ανώτατο όριο της πρόσκαιρης κάθειρξης. Έβδομο, καταργείται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική. Όγδοο, καταργούνται μια σειρά από πλημμελήματα όπως η κακόβουλη βλασφημία, η θρασύτητα κατά της αρχής, η μετακίνηση οροσήμων, η παράνομη αποδημία, το αξιόποινο της απεργίας δημοσίων υπαλλήλων, η εκμετάλλευση πόρνης κ.α. Ένατο, καταργείται η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και δέκατο, επαναπροσδιορίζεται η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων.

Από την μεριά του σχεδίου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μπορούν να ειπωθούν ότι πρώτον, ενισχύεται ο ρόλος του εισαγγελέα. Δεύτερον, ενισχύεται επίσης ο ρόλος του συνηγόρου υπεράσπισης. Τρίτον, θεσμοθετείται η ποινική διαπραγμάτευση, η ποινική διαταγή και η ποινική συνδιαλλαγή. Τέταρτον, συστηματοποιούνται οι κυρώσεις για ανήλικους παραβάτες εξασφαλίζοντάς τους ειδική μεταχείριση. Πέμπτο, είναι ξεκάθαρη η επιλογή ενδυνάμωσης των πολυμελών συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων (Πλημμελειοδικείων και Εφετείων) σε βάρος των μονομελών. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα επιλογής στους δικαστές και στους πολίτες σύγχρονων μοντέλων απονομής Δικαιοσύνης.

Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την θεσμοθέτηση αρχών  Αποκαταστατικού-Επανορθωτικού ποινικού συστήματος, δηλαδή απονομής δικαίου που σκοπεύει στη συμφιλίωση των αντίδικων πλευρών μέσα από νομικές διαδικασίες και συγχρόνως τη συμφιλίωση του δράστη με την κοινωνία, μιας και η επιβολή κοινωφελούς εργασίας βοηθάει στη μη περιθωριοποίηση του δράστη. Επίσης, εξορθολογίζεται η ποινική διαδικασία τόσο με την εισαγωγή εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών, όσο και με τον εξορθολογισμό των ποινών, που βρίσκεται σε σύμπνοια με την νομική παράδοση της χώρας μας και την επιεική της νοοτροπία.

Εν κατακλείδι, το νομοθέτημα, το οποίο αλλάζει άρδην το σκηνικό σε ποινικό και κατ΄επέκταση σε κοινωνικό επίπεδο, θεωρείται εκ των σημαντικότερων των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με εκπροσώπους των δικαστικών αρχών, η επιτυχία του εγχειρήματος αναμόρφωσης του ποινικού μας συστήματος εξαρτάται από μία βασική παράμετρο: την δημιουργία και στήριξη των δομών που θα το εφαρμόσουν και θα το υποστηρίξουν, μέσω της αύξησης των οργανικών θέσεων δικαστών, εισαγγελέων και γραμματέων δικαστηρίων, καθώς και των δομών διαχείρισης της κοινωφελούς εργασίας.

Χαρίλαος-Ανδρέας Χάιδος


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ν.4605/2019) | 23-04-2019


*Στις 29 Μαρτίου υπερψηφίστηκε από την Βουλή ο Νόμος 4605/2019 που αποτελεί την διάδοχη κατάσταση του Νόμου Κατσέλη. Κατά τα ψηφισθέντα δημιουργούνται: α)υποχρεωτική προσφυγή σε ψηφιακή πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού, β)πρόγραμμα επιδότησης με συμμετοχή του Δημοσίου της αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών ενυπόθηκων δανείων ή δανείων με προσημείωση υποθήκης σε πρώτη κατοικία φυσικών προσώπων, γ)ορίζονται οι νέες προϋποθέσεις υπαγωγής στον Νόμο κ.α.. Έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων είναι η 30η Απριλίου 2019.*


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ν.4605/2019)

 

*Στις 29 Μαρτίου υπερψηφίστηκε από την Βουλή ο Νόμος 4605/2019 που αποτελεί την διάδοχη κατάσταση του Νόμου Κατσέλη. Κατά τα ψηφισθέντα δημιουργούνται: α)υποχρεωτική προσφυγή σε ψηφιακή πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού, β)πρόγραμμα επιδότησης με συμμετοχή του Δημοσίου της αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών ενυπόθηκων δανείων ή δανείων με προσημείωση υποθήκης σε πρώτη κατοικία φυσικών προσώπων, γ)ορίζονται οι νέες προϋποθέσεις υπαγωγής στον Νόμο κ.α.. Έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων είναι η 30η Απριλίου 2019.*

 Κατωτέρω παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις όσο πιο συνοπτικά γίνεται.

Ορίζονται τόσο το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όσο και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, που χρειάζονται για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στις εν λόγω ρυθμίσεις, οι οποίες απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά και είναι μεταξύ άλλων:

-        Κατά τον χρόνο της αίτησης, η αξία της κατοικίας προς προστασία να μην υπερβαίνει τα 175.000€ εάν στις οφειλές εμπεριέχονται και επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000€ σε κάθε έτερη περίπτωση.

-        Κατά το τελευταίο έτος, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος να μην υπερβαίνει τα 12.500€ προσαυξανόμενο κατά 8.500€ για τον σύζυγο και κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώμενα µέλη.

-        Η συνολική ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου και των εξαρτώμενων µελών, (πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου), να έχουν συνολική αξία που δεν ξεπερνά τα 80.000€ εάν το σύνολο των οφειλών ξεπερνά τα 20.000€ κ.λπ.

-        Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, εάν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης των οφειλών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως να μην ξεπερνά τα 130.000€/πιστωτή ή τα 100.000€/πιστωτή εάν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Εάν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του µέγιστου ορίου των 130.000€ ή των 100.000€ αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Επιπροσθέτως, με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, οι αιτήσεις με το νέο καθεστώς προστασίας θα υποβάλλονται και θα επεξεργάζονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύσσεται από την Γ.Γ.Π.Σ σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και ορίζεται η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων με πιο σημαντικά, το χρονικό όριο την 31η Δεκεμβρίου 2019 για υποβολή αίτησης, το κώλυμα υποβολής δεύτερης αίτησης, τα στοιχεία που χρειάζονται για την σωστή υποβολή της εν λόγω αίτησης κ.α. Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται και θα λειτουργεί στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.. Στην πλατφόρμα θα παρέχεται πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης μεταξύ αιτούντα και πιστωτή (άρθρο 74 Ν.4605/2019).

Σημαντικό είναι το άρθρο 75 του Ν.4605/2019  που περιγράφονται οι όροι προστασίας της πρώτης κατοικίας και ορίζονται ότι:

1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, µε επιτόκιο ίσο µε το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας ξεπερνά το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

2. Το προαναφερθέν ποσό  καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα 25 ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόµενος ως αυτοφειλέτης.

3. Εάν ρυθμίζονται περισσότεροι του ενός πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους σε πλειστηρίασµα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.

Εξίσου σημαντική είναι η πρόβλεψη για την συνεισφορά του Δημοσίου (άρθρο 76 Ν.4605/2019) με βασικά σημεία το ότι:

 α) το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος, με τη συνεισφορά αυτή να καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό µε δικαιούχο τον οφειλέτη και η οποία δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

β) Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί όσο και η ρύθμιση και διακόπτεται εάν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

γ) Γίνεται αναφορά για λόγους έκπτωσης του αιτούντος από την εν λόγω συνεισφορά του Δημοσίου και εάν εκπέσει ο οφειλέτης το Δημόσιο αναζητά από τον οφειλέτη όλα τα ποσά που κατέβαλε.

Σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας του οφειλέτη από την ανωτέρω διαδικασία ή την μη επίτευξη συμφωνία οφειλέτη με πιστωτές, καθορίζεται τόσο η δικαστική ρύθμιση προστασίας της κύριας κατοικίας με αρμόδιο δικαστήριο το οικείο Ειρηνοδικείο όσο και οι διαδικασίες για την προσωρινή προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τέλος, η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει την 30η Απριλίου 2019 και έχει δημοσιευθεί η Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β 1167/2019) για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς του Δημοσίου με μηνιαίες καταβολές που περιγράφθηκε παραπάνω (άρθρο 76 του Ν.4605/2019).

Ο δικη&gam

Αρμενοπούλου 1 ΤΚ: 50131

Υποκ.: Ζωή Καπούλα, Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626, zoikap@hotmail.com

6977210292, Φαξ: 2310744841

Υποκ.: Νέα Τρίγλια, Χαλκιδική, ΤΚ 63079

2373051122

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

openclose
ΔΕ9.0021.00
ΤΡ9.0021.00
ΤΕ9.0021.00
ΠΕ9.0021.00
ΠΑ9.0021.00
ΣΑ9.0020.00
ΚΥ

OPEN NOW

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα *

Email *

Τηλέφωνο

Μήνυμα *

* υποχρεωτικά πεδία