Παπαδημητρίου Φωτεινή

Νευρολόγος

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευόμαστε στα:

  • Ηλεκτρομυογράφημα
  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα