Επιδόμος τεχνική

Τεχνική εταιρεία

Η τεχνική εταιρεία βρίσκεται στην Λυκόβρυση και εφαρμόζει τις πιο εξελιγμένες τεχνικές, όπως εκτοηευμένο σκυρόδεμα,  αδιατάρακτη κοπή, ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, χαλυβδοελάσματα με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής. Αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών, εργοδηγών, και εξειδικευμένου προσωπικού που ηγείται στον τεχνικό χώρο. Αναλαμβάνουν την επισκευή και ενίσχυση κτιρίων και κατασκευών, αποκατάσταση διατηρητέων καθώς και επίσης γεωτεχνικά έργα.

Νέα

Η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε. www.epidomos.gr
Η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε. www.epidomos.gr
Η Επιδόμος Τεχνική Ε.Π.Ε. είναι μια τεχνικη εταιρια που αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών (Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων, Χημικών), εργοδηγών και εξειδικευμένου προσωπικού που ηγείται στον τεχνικό χώρο, στο αντικείμενο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ υφισταμένων δομικών κατασκευών.

Η Επιδόμος Τεχνική Ε.Π.Ε. εφαρμόζει τις πιό εξελιγμένες τεχνικές, όπως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite, shotcrete), αδιατάρακτη κοπή, ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, χαλυβδοελάσματα με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής που βρίσκουν εφαρμογή στην επισκευη και ενισχυση κτιριων και κατασκευών, αποκατάσταση διατηρητέων καθώς επίσής και γεωτεχνικά έργα.