24ωρη Οδική βοήθεια

Οδική βοήθεια Γερανοί Μεταφορές

24ωρη Οδική βοήθεια

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Γερανομεταφορές 
  • Μεταφορές αυτοκίνητων
  • Μεταφορές μοτοσυκλετών
  • Μεταφορές βαρέων οχημάτων
  • Μεταφορές μηχανημάτων
  • Μεταφορές εμπορευμάτων
  • Ρυμούλκηση οχημάτων
  • Ειδικές τιμές για ταξί