Αφοι Μουμτζάκη

Ανακύκλωση παλαιών σιδηρών μετάλλων

Η επιχείρηση βρίσκεται στην Ξάνθη και δραστηριοποιείται στον χώρο ανακύκλωσης παλαιών σιδηρών μετάλλων. Η πρόληψη της ρύπανσης είναι η συνεχής επιδίωξη της επιχείρησης στοχεύοντας σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αποθήκη διαλογής των υλικών με σύγχρονες ηλεκτρικές ζυγαριές ζύγισης φορτηγών καθώς και κάδους συλλογής. 

Επίσης η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις , στοιχεία που της επιτρέπει να προβαίνει σε σημαντικές συνεργασίες.