Ελινόιλ

Πρατήριο υγρών καυσίμων

Πρατήριο υγρών καυσίμων

Παροχές:

  • Πλυντήριο, λιπαντήριο
  • Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο
  • Ανεφοδιασμός σκαφών