ΚΟΡΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κλιματισμός

Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, πωλήσεις –επισκευές από την εταιρεία Κορμός Γεώργιος.