Δοάνυς

Ανακύκλωση

Η επιχειρηση μας στον Ταύρο ασχολείται με την ανακύκλωση και το εμπόριο παλαιού χαρτιού.

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι έννοιες συνυφασμένες με το επάγγελμά μας. Το παλαιό χαρτί δεν είναι απόρριμμα. Είναι φυσικός πόρος. Ανακυκλώνοντας το συνεισφέρουμε τα μέγιστα στην προστασία του πλανήτη μας αλλά και στην οικονομία του τόπου μας.