Βασιλόπουλοι Αφοί

Ανακύκλωση μετάλλων

 Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε:

  • Scrap
  • Μέταλα
  • Σίδηρο
  • Χαλκό
  • Αλουμίνιο
  • Αυτοκίνητα
  • Χαρτί
  • Ηλεκτρικές Συσκευές