Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυλίσου

Ελαιοτριβείο

 Το ελαιοτριβείο μας αναλαμβάνει:

  • Παραγωγή και εξαγωγή λαδιού σε χώρες εντός  Ευρώπης  
  • Συνεργασία με ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Ενεργοποίηση επιδοτήσεων αγροτών ΟΣΔΕ