Τσιάπος Γεώργιος

Δικηγόρος

Η επιχείρησή μας στις Σέρρες ασχολείται με τα εργατικά, ποινικά, τραπεζικά και νομικά ζητήματα.

Οι συνεργάτες που στελεχώνουν το γραφείο μας, μάχιμοι, νέοι και καταρτισμένοι δικηγόροι, είναι πάντα πρόθυμοι να εξετάσουν την υπόθεσή σας και να βρουν την προσφορότερη δυνατή λύση, εξώδικα ή δικαστικά. Οι νομικές υποθέσεις απαιτούν συνεχή έρευνα της νέας νομοθεσίας και προσήλωση στη λεπτομέρεια, στοιχεία τα οποία φροντίζουμε να δείχνουμε στις υποθέσεις όλων των εντολέων μας.

Η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη αποτελούν γνώμονα σε κάθε μας χειρισμό, με στόχο την αποτελεσματικότητα και την περαίωση των υποθέσεων χωρίς εκκρεμότητες. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σχετικά με: την κληρονομιά, τις εργατικές και τραπεζικές υποθέσεις, τα τροχαιά ατυχήματα, τα κόκκινα δάνεια, τα διαζύγια, τις κατασχέσεις, τους πλειστηριασμούς και τα κτηματολόγια.

 

Προσφορές

Γεώργιος Γ. Τσιάπος Law Office
Ο δικηγόρος Γιώργος Τσιάπος διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στο κέντρο των Σερρών, επί της οδού Εμμ. Ανδρόνικου αρ. 1 (πλ. Κρονιου),τηλ. 2321600716, 694595031, όπου ασκεί ενεργή και μάχιμη δικηγορία σε όλους τους τομείς του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., κτλ).