--

Ημερησία Ζωντανή κάλυψη Έως 30 Ιουνίου οι φετινές δηλώσεις

Έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση, ενώ υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όλοι οι άνω των 18 ετών, εφόσον αποκτούν έστω και ένα ευρώ εισοδήματος. Αυτά ορίζονται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την οποία ερμηνεύονται διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

- Οι φετινές δηλώσεις (εισοδήματα 2014) θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου.

- Ο φόρος εισοδήματος θα πληρωθεί σε τρείς διμηνιαίες δόσεις (τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου).

- Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας Με τη δήλωση θα δηλώσουν όλα τα εισοδήματά τους, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

- Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

- Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

- Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

- Υποχρεώνονται να υποβάλουν εισόδημα και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκαν εφόσον αποκτούν εισόδημα.

- Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Επιπλέον, οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.


Πηγή:www.capital.gr

share facebook twitter googleplus linkedin