Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος

Ενεργειακός επιθεωρητής

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Χρήστος Γιαννακανδρόπουλος, διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων και διπλωματική εργασία στον ΚΕΝΑΚ,  διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στο Περιστέρι.

Ειδικεύεται στα εξής: ενεργειακά πιστοποιητικά, ενεργειακές πιστοποιήσεις κτιρίων, λεβήτων, θερμάνσεως και κλιματισμών